Numizmatika a jej zaujímavosti

Mince a rímsky cisári. Pôvodným poslaním americkej tajnej služby bol boj proti falšovaniu peňazí.

Numizmatika je pomocná historická veda, ktorá sa venuje histórii razených mincí a iných druhov platidiel. Numizmatika sa zaoberá štúdiom mincí, toho, ako boli vyrobené a ako sa používali. V neposlednom rade pomáha pri určení ich vzácnosti a hodnoty. Numizmatika sa venuje viacerým oblastiam. Medzi také tri hlavné podoblasti numizmatiky patrí, notafília, exonúmia a skripofília.

Notafília sa venuje štúdiu papierových peňazí (t.j. bankoviek). Existuje veľké množstvo rôznych papierových mien, ktoré sú vydávané súkromnými bankovými inštitúciami alebo vládami rôznych krajín. Ďalej je to exonúmia, ktorá sa venuje štúdiu predmetov, ktoré sa podobajú minciam. Môže ísť napríklad o rôzne medailóny alebo žetóny, ktoré boli používané ako platidlo. Exonúmia sa taktiež venuje vojenským oceneniam a pamätným medailám. Odborníci zvyknú tieto predmety kategorizovať podľa vojny, alebo bitky, ktorú nám majú pripomínať.

Veľké množstvo medailí a vojenských ocenení bolo vydaných napríklad počas Druhej svetovej vojny. A poslednou podoblasťou je skripofília, ktorá sa venuje štúdiu a zhromažďovaniu cenných papierov, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy. Akciové a dlhopisové certifikáty sú zvyčajne komplexné umelecké diela, ktoré majú svoj historický význam. Mnoho ľudí ich zhromažďuje kvôli rytinám, ktorými sú pokryté.

Numizmatika sa od historického a ekonomického štúdia peňazí líši vo viacerých aspektoch. Numizmatici sa primárne venujú štúdiu fyzických vlastností platobných médií. Oveľa menej ich zaujíma ako boli platobné médiá využívané a ako sa vyvíjali. Od tradičného zbierania mincí sa numizmatika líši v tom, že využíva vedecký výskum. Dalo by sa povedať, že všetci numizmatici sú zberatelia mincí, no nie všetci zberatelia mincí sú numizmatici. Zberatelia mincí sa málokedy zaoberajú historickým významom mince, skôr ich zaujíma, či je minca vzácna alebo, či ide o umelecké dielo.

História numizmatiky

Numizmatika a zbieranie mincí je tiež známe ako “hobby kráľov”. Existujú viaceré dôkazy, že mnohí vládcovia, medzi nimi aj Rímsky cisár Octavius Augustus, zbierali mince a peniaze používané v iných krajinách. Spravidla ich dostávali ako dary od vládcov iných krajín. Takýto dar uľahčil uzatváranie rôznych obchodných dohôd. Medzi prvých zberateľov mincí patrili najmä pápeži, členovia šľachty, cisári a králi.

Prvé písomné pramene o zbieraní mincí pochádzajú zo začiatku 14. a 15. storočia z Talianska. Odtiaľ sa tento koníček rýchlo rozšíril do mnohých ďalších európskych krajín. V 15., 16., a 17. storočí bolo založených množstvo súkromných zbierok. Tieto zbierky zvyčajne obsahovali starodávne mince a neskôr sa stali súčasťou veľkých zbierok viacerých kráľov a cisárov. V dobových vedeckých dielach sa mince označujú ako umelecké predmety, ktorých umelecká hodnota sa vyrovná hodnote maľovaných portrétov alebo sôch.

V spoločnosti je rozšírený názor, že numizmatika bola založená v Európe v období renesancie, ako súčasť návratu do antiky. Pojem “numizmatika” bol po prvý raz použitý v angličtine v roku 1829. Slovo je odvodené od prídavného mena “numismatic”, čo v preklade znamená “mince”. Prvá známa kniha, ktorá pojednávala o minciach, bola napísaná Guillaumon Budém v roku 1514. O numizmatike ako vede môžeme hovoriť od druhej polovice 18. storočia. Otcom numizmatiky je viedenský numizmatik J. H. Eckhel.

Zaujímavosťou je, že pôvodné poslanie Americkej tajnej služby, ktorá bola založená v roku 1865, bol boj proti falšovateľom peňazí. V tej dobe bola totižto každá tretia bankovka v Spojených štátoch amerických falošná. Po atentáte na amerického prezidenta Williama McKinleyho v roku 1902 sa však Americká tajná služba začala venovať ochrane prezidenta, čo je jej úlohou dodnes.

Existuje množstvo spoločností, ktoré sa venujú štúdiu, výskumu a pokroku v oblasti numizmatických vied. Tieto spoločnosti sa začali zakladať v polovici 19. storočia. Napríklad, Americká numizmatická spoločnosť, ktorá bola založená v New Yorku v roku 1958, bola vytvorená s cieľom prehĺbiť záujem verejnosti o mince, medaily a iné platidlá. Od tej doby získala viac ako 800 000 predmetov, z toho niektoré pochádzajú z roku 650, pred naším letopočtom. Numizmatická knižnica spoločnosti pozostáva z približne 100 000 kníh a artefaktov. Okrem Americkej numizmatickej spoločnosti je známa aj Kráľovská numizmatická spoločnosť sídliaca v Anglicku alebo Americká numizmatická asociácia, ktorá sídli v americkom štáte Colorado.

Peniaze a meny

Peniaze alebo iné druhy platobných foriem sa používajú pri splácaní dlhov alebo výmene tovaru. Za peniaze sa nepovažujú tovary používané ako platidlo v prípade barterového obchodu. Znamená to napríklad to, že cigarety, ktoré sú bežným platidlom vo väzniciach, nie sú peniaze. Za peniaze sa nepovažujú ani drahé kovy a drahokamy, ktoré sa používajú pri obchodovaní s tovarom. Peniaze slúžia ako platobné prostriedky iba v tých spoločnostiach, ktorých hospodársky vývoj vedie k vzniku orgánu, ktorý má právomoc raziť mince. Samotná skutočnosť, že daná spoločnosť má vlastnú menu, je dôkazom toho, že dosiahla istú úroveň sociálno-ekonomického a politického rozvoja.

V dávnych dobách boli peniaze vyrábané z nejakého vzácneho materiálu, najčastejšie zo zlata alebo striebra. Vďaka peniazom sa mohol obchod rozšíriť po celom svete. Drahé kovy sa už v tej dobe považovali za uchovávateľa hodnoty. Postupom času sa preprava veľkého množstva zlata a striebra stala komplikovanejšia a hrozilo riziko vysokých strát. Z tohto dôvodu začali krajiny vydávať vlastné papierové peniaze.

Tlač papierových peňazí je pomerne lacná, a preto sa viaceré krajiny uchýlili k tlačeniu nadmerného množstva peňazí, ktorým sa rozhodli splatiť svoje dlhy. Táto neobmedzená menová politika viedla k hyperinflácii a koniec koncov aj ku kolapsu meny danej krajiny. Stalo sa tak napríklad v Zimbabwe, kde inflácia dosiahla dvoj až trojcifernú mieru. Pred pádom zimbabwianskej meny nebolo vôbec neobvyklé, že ste za bežný nákup museli zaplatiť 100 biliónov dolárov.

Mince

Prvé mince datujeme do konca ôsmeho a začiatku siedmeho storočia pred naším letopočtom. Nájdené boli v Lýdii, Malej Ázii, a na ostrove Aegina, ktorý dnes patrí Grécku. Rozlišujeme lícnu a rubovú stranu mince. Od šiesteho storočia pred naším letopočtom boli obidve strany mince pokryté rytinami. Lícna strana mince bola v tej dobe považovaná za dôležitejšiu, a preto na nej boli zobrazené symboly spojené s vládcom krajiny alebo oficiálnym náboženstvom. V starovekom Grécku a Ríme boli na minciach zobrazovaní bohovia. Vo feudálnych štátoch západnej Európy to bol zvyčajne portrét panovníka alebo jeho pečať. Orientálne mince sú zdobené náboženskými textami. Na moderných minciach je zobrazený monarcha alebo štátna pečať.

Na oboch stranách mince môžete nájsť taktiež rôzne nápisy alebo heslá. Zvyčajne ide o názov krajiny alebo štátneho orgánu, ktorý dal mincu vyraziť. Môže sa tam však objaviť aj meno a titul panovníka, názov mincovne, meno osoby zodpovednej za razenie mince, dátum vyrazenia mince alebo hodnota mince.

Mince sú jedinečným zdrojom pri štúdiu dejín ideológie, náboženstva a politického myslenia danej spoločnosti. Numizmatické materiály sú mimoriadne dôležité pri analýze ekonomických dejín. Vďaka nim môžeme sledovať príliv a odliv mincí, zmeny v hmotnostnom systéme spoločnosti alebo napríklad využívanie nových kovov. Ako predmety umeleckého remesla sú mince využívané pri štúdiu dejín využívaných technológií aj umenia. Niektoré mince sú naozaj majstrovskými umeleckými dielami.

Numizmatika sa okrem jednotlivých mincí venuje aj štúdiu viacerých mincí, napríklad pokladov. Poklady sú väčšinou tvorené mincami, ktoré sa používali pri bežných transakciách, a preto sú dôležité pri určovaní zloženia štandardnej peňažnej komodity ako celku. Poklady sa datujú podľa veku najmladšej mince. Numizmatická topografia je kľúčovým prostriedkom pri sledovaní zmien v distribúcií jednotlivých sérií mincí, určovaní typických obchodných ciest alebo identifikácii miest, kde sa jednotlivé mince razili.

Štátna minca Osterreich

Oblasti okolo numizmatiky

Profesionálni numizmatici sa venujú skúmaniu mincí, písaniu kníh o minciach a iných formách peňazí. Okrem toho však môžu pôsobiť aj ako konzultanti, ktorí pomáhajú zberateľom alebo investorom hľadať peniaze a splniť ich zberateľské ciele. Začínajúci zberatelia mincí alebo investori môžu z vedomostí numizmatikov vyťažiť naozaj veľa.

Numizmatika v súčasnosti

Zberateľstvo a štúdium mincí sa s príchodom internetu úplne zmenili. Regionálne kluby zberateľov a spoločnosti, ktoré sa špecializujú na túto oblasť sa nachádzajú po celom svete. Okrem získavania nových mincí, numizmatici skúmajú aj pôvod mincí, ktoré sa k nim dostanú. Vďaka internetu majú ľahký prístup k veľkému množstvu relevantných zdrojov. Renomovaný numizmatik Eric P. Newman daroval Washingtonskej univerzite v St. Louis značné finančné prostriedky na vytvorenie databázy vedeckých článkov, kníh a periodík. Táto zbierka je známa pod menom Newmanov numizmatický portál. Nové zdroje sú do tejto zbierky pridávané takmer každý deň.

Zberateľská minca Monaco
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
SÚVISIACE ČLÁNKY
Scroll to Top